• Tue. Dec 6th, 2022

Quảng Nam

  • Home
  • Giá cả bấp bênh, nông dân vùng trồng kiệu Quảng Nam lo mất Tết

Giá cả bấp bênh, nông dân vùng trồng kiệu Quảng Nam lo mất Tết

Sản lượng giảm do ảnh hưởng mưa bão, giá cả bấp bênh khiến tâm lý của nông dân vựa kiệu tết huyện Thăng Bình (Quảng Nam) “như ngồi trên đống…

Chưa có doanh nghiệp nào ở Quảng Nam báo cáo về thưởng Tết

Thời điểm này những năm trước, các công ty đã báo cáo về việc thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho công nhân. Nhưng hiện nay, chưa có…

Quảng Nam siết chặt hoạt động ‘cò’ đất, bong bóng bất động sản

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp để quản lý tình hình bất động sản, không để xảy ra tình trạng…

Quảng Nam siết chặt hoạt động ‘cò’ đất, bong bóng bất động sản

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp để quản lý tình hình bất động sản, không để xảy ra tình trạng…

Quảng Nam siết chặt hoạt động ‘cò’ đất, bong bóng bất động sản

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp để quản lý tình hình bất động sản, không để xảy ra tình trạng…

Quảng Nam rút tờ trình chuyển đổi 1ha rừng dừa làm khu đô thị Cồn Tiến

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã rút tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 1ha rừng dừa nước ở TP Hội An để phát…

Quảng Nam siết chặt hoạt động ‘cò’ đất, bong bóng bất động sản

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp để quản lý tình hình bất động sản, không để xảy ra tình trạng…