• Tue. Dec 6th, 2022

quỹ đất 20%

  • Home
  • Sắp báo cáo Thủ tướng về quỹ đất đô thị dành cho nhà ở xã hội

Sắp báo cáo Thủ tướng về quỹ đất đô thị dành cho nhà ở xã hội

– Bộ Xây dựng được giao kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã…