• Thu. Mar 30th, 2023

Tháo tắc, gỡ vướng trong quy trình cấp giấy phép xây dựng

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng nghiên cứu hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố.

 

Nhều quy định chồng chéo trong quy trình cấp Giấy phép xây dựng đã góp phần gây ách tắc toàn thị trường bất động sản trong thời gian qua. Để tháo gỡ những vướng mắc này, UBND TP.HCM đã đưa ra các phương án cụ thể để Sở Xây dựng TP.HCM căn cứ xem xét cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp và người dân khi chấp hành đầy đủ các quy chế.

Theo đó, đối với các trường hợp khu đất nhỏ, lẻ đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc – quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt, nhưng không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của đồ án quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng hoặc UBND quận – huyện theo thẩm quyền sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND quận – huyện liên quan để thống nhất và xem xét giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

Tháo tắc, gỡ vướng trong quy trình cấp giấy phép xây dựng
UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng xem xét tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình cấp GPXD. (Ảnh minh họa)

Đối với các trường hợp khu đất lớn, các dự án nhà ở, dịch vụ thương mại, công trình công cộng đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc – quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt, có tác động, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của đồ án quy hoạch được duyệt, trước khi cấp giấy phép xây dựng phải lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch (hoặc điều chỉnh tổng thể) và được phê duyệt.

Các trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới cần tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được duyệt. Đối với các trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình có chức năng văn phòng, nhà ở kết hợp văn phòng, khách sạn, dịch vụ… nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng đất (đất ở đô thị lâu dài) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, nghiên cứu theo hướng giải quyết cấp giấy phép xây dựng, nhưng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ cập nhật mục đích sử dụng đất mới vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, nhằm không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu, lợi ích của người dân.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch – Đầu tư xây dựng quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở nhằm háo gỡ vướng mắc trong việc xác định đối tượng tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư. 

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục phân loại, xác định quy mô và đề xuất phương án, quy trình, thủ tục xử lý phần đất do nhà nước quản lý trong các dự án (phần diện tích đất xen cài giữa các thửa đất, kênh, rạch…). Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên đất thuê; đề xuất xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tế của công tác đầu tư xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố.

Khánh Hòa