• Mon. May 23rd, 2022

Tìm hiểu về những ông vua lên ngôi mùng Một Tết

ByTin Việt Nam

Feb 1, 2022
Thứ ba, 1/2/2022, 19:00 (GMT+7)

Sách sử Việt Nam ghi chép nhiều vua lên ngôi vào “tháng giêng, mùa xuân” nhưng chỉ một số được ghi lại rõ ràng lên ngôi đúng mùng Một Tết.

Bài liên quan