• Wed. Mar 29th, 2023

Tồn kho bất động sản gấp gần 10 lần con số trên báo cáo?

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng giá trị hàng tồn kho bất động sản tính đến ngày 20/12/2018 là khoảng 22.825 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, số liệu thống kê năm 2018 của 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết đã lên đến 201.921 tỷ đồng, gấp gần 10 lần.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa trích dẫn thống kê của Bộ Xây dựng về hàng tồn kho bất động sản và đưa ra khuyến cáo về việc xử lý hàng tồn kho còn tồn đọng.

Theo đó, số liệu thống kê của Bộ Xây dựng về hàng tồn kho bất động sản tính đến ngày 20/12/2018 là khoảng 22.825 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê hàng tồn kho bất động sản năm 2018 của 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, thì tổng giá trị hàng tồn kho đã lên đến 201.921 tỷ đồng. Số liệu thực tế thống kê cao gấp gần 10 lần so với số liệu báo cáo.

Tồn kho bất động sản gấp gần 10 lần con số trên báo cáo?
Tồn kho bất động sản gấp gần 10 lần con số trên báo cáo?

Do vậy, HoREA cho rằng điều này chưa thật thỏa đáng, chưa đánh giá hết vấn đề hàng tồn kho, nhất là đối với những doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho lớn.

“Nhận định này có thể dẫn đến ngộ nhận là lượng hàng tồn kho bất động sản hiện nay còn rất ít, không đáng quan ngại, trong lúc tình hình thực tế lượng hàng tồn kho còn rất lớn cần đặc biệt quan tâm giải quyết, để đảm bảo thanh khoản và sự phát triển ổn định, lành mạnh của doanh nghiệp và thị trường bất động sản”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đánh giá hàng tồn kho năm 2018 so với lúc đỉnh điểm ở quý 1/2013 đã giảm 105.723 tỷ đồng (giảm 82,24%), tức khoảng 128.548 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, so sánh với số liệu khảo sát 45/1.207 dự án bất động sản trên địa bàn TP.HCM của HoREA vào năm 2012 thì số liệu tổng hợp của TP.HCM và của Bộ Xây dựng chỉ ở mức 36 dự án. Thế nên, số liệu đó chưa phản ánh đầy đủ số lượng hàng tồn kho bất động sản tại thời điểm khảo sát năm 2012.

“Số liệu hàng tồn kho nêu trên đã được Bộ Xây dựng tổng hợp vào đầu năm 2013, chưa được cập nhật, bổ sung lượng hàng tồn kho phát sinh mới trong những năm sau này”, ông Châu nói thêm.

Ngoài ra, HoREA cũng nói rằng hàng tồn kho bất động sản theo kế hoạch của doanh nghiệp và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Điều đáng quan tâm là hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được, vì có liên quan đến tính thanh khoản của doanh nghiệp và quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại trong vấn đề nợ xấu và an toàn tín dụng.

Chính vì vậy, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hết sức quan tâm xử lý hàng tồn kho đi đôi với xử lý các khoản nợ xấu. Trong đó, có giải pháp cơ cấu lại sản phẩm, chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường nhà có giá vừa túi tiền. Đồng thời, tính toán giảm giá bán, thậm chí chấp nhận cả giải pháp bán lỗ để cắt lỗ để sớm xử lý hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Linh Anh