Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: ‘Cứ làm đi, hiệu quả thì dân tin’

Sáng 12.6, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tụ thực hiện Chỉ thị số 05.

Nhiều cái còn hình thức, nặng thành tích, che giấu khuyết điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá cuả Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”, Tổng bí thư nói.
Dành thời gian giải thích 3 khái niệm cơ bản là “tư tưởng”, “đạo đức”, “phong cách” Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Những kết quả này đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị
“Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt”, Tổng bí thư nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng chỉ rõ, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn không ít hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Cứ làm đi, hiệu quả thì dân tin' - ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại hội nghị

Ảnh Gia Hân

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.
“Chúng ta vui mừng với thành tích, kết quả làm được nhưng làm nhiều cái cũng còn hình thức, nặng chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh với nhau. Đặc biệt là những người lãnh đạo, đứng đầu, có khi tìm mọi cách che giấu khuyết điểm, chỉ báo cáo thành tích thì không tiến bộ được”, Tổng bí thư nêu rõ.
Ông nhấn mạnh đối tượng trước hết phải học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu vì “ở trên mà chẳng chính ngôi thì ở dưới chúng tôi hỗn hào thôi”.

“Đừng nói một đằng mà làm một nẻo”

Khẳng định, sau 35 năm đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng bí thư cũng lưu ý, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
“Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta, chế độ ta”, Tổng bí thư nói.
Theo Tổng bí thư,  tình hình này tác động mạnh, nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

“Đừng nói một đằng mà làm một nẻo. Nói sáo rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình biến thành hành động thì không phải là học Bác”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ đó, Tổng bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
“Học theo Bác”, theo Tổng bí thư, là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính.
Ông đề nghị thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.
Theo Tổng bí thư, với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Cứ làm đi, hiệu quả thì dân tin' - ảnh 2

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước

Ảnh Gia Hân

“Làm theo Bác”, theo Tổng bí thư, mới là việc quan trọng. Ông nêu rõ, làm theo Bác, là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” chứ không chỉ nói xuông, không chỉ học thuộc lòng, càng không được sáo rỗng, mà phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng việc làm hành động của mình.
“Đừng nói một đằng mà làm một nẻo. Nói sáo rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình biến thành hành động thì không phải là học Bác”, Tổng bí thư nói.

“Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin”

Về “nêu gương”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương.
Ông lưu ý, cần phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa 3 nhiệm vụ nêu trên, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
“Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin”, Tổng bí thư khẳng định.
Trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đâu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào.