• Sun. Feb 5th, 2023

TP HCM bốc thăm 25 cán bộ để xác minh tài sản

ByTin Việt Nam

Nov 2, 2022

25 cán bộ được bốc thăm để xác minh tài sản gồm 20 người thuộc các Sở, UBND quận và 5 người của Ban quản lý Xây dựng Hạ tầng đô thị và Tổng công ty In bao bì Liksin.

Việc bốc thăm để xác minh tài sản vừa được thực hiện tại hội nghị triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập cuối tháng 10 của Thanh tra TP HCM.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận 5, UBND huyện Bình Chánh, mỗi đơn vị có 5 người được chọn; 3 người tại Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Hạ tầng đô thị và hai người thuộc Tổng Công ty In bao bì Liksin.

Người được chọn thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; chưa thực hiện xác minh tài sản, thu nhập trong 4 năm liền trước đó; không thuộc các trường hợp: đang bị điều tra, truy tố, đang điều trị bệnh hiểm nghèo, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Theo Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, trước 31/1 hàng năm, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh; Chánh thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh hàng năm sau khi trình Chủ tịch UBND tỉnh duyệt.

Kế hoạch xác minh hàng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản phải bảo đảm 20% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát; riêng đối với các bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%.

Trong 10 ngày, từ khi kế hoạch được ban hành, Cơ quan kiểm soát tài sản chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc này được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc qua phần mềm máy tính. Số người được chọn phải bảo đảm ít nhất 10% số có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan được xác minh, trong đó có ít nhất một người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thu Hằng