• Sat. Dec 10th, 2022

Trần Đình Dũng (2021)

ByTin Việt Nam

Nov 18, 2021

Thầy, hôm nay em lại kể cho một người khác nữa về thầy.

Và…

Em lại…

Nhớ thầy nhiều…

Nhớ chất giọng trầm ấm của thầy

Nhớ giọng cười hảo sảng của thầy

Nhớ những bài học của thầy

Nhớ những lời dặn dò của thầy

Nhớ cách sống của thầy

Em tự hào vì được là học trò của thầy.

Em sẽ lưu giữ và lan tỏa những gì thầy đã làm.

Nhớ thầy!

Học trò: Lê Quang