• Wed. Oct 5th, 2022

Trần Hoàng Minh (1961 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 19, 2021

Chị ơi, chị là người chị tuyệt vời của chúng em, là người mẹ, người vợ tuyệt vời lúc nào cũng yêu thương, bao bọc cho các em. Nay chị ra đi vì Covid, chúng em vẫn nhớ lời chị dạy. Chúng em yêu chị nhiều lắm. Chị ra đi thanh thản, về miền cực lạc nhé chị. Em yêu chị.