• Wed. Feb 1st, 2023

Trần Ngọc Đức (1967 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 19, 2021

Sẽ rất lâu nữa con mới có thể nguôi ngoai sự mất mát to lớn này!
Con vẫn còn nhớ đêm giao thừa cậu chở con đi xem pháo hoa, vẫn nhớ lời dạy cách trả lời khi được người khác hỏi giờ!
Con vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, con hay đòi cậu cho con ăn mì trứng chung bởi vì cậu nấu rất ngon!
Và còn rất nhiều …
+