• Sat. Dec 10th, 2022

Trần Văn Lắm (1964 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 22, 2021

Hôm nay, sinh nhật con, lần đầu tiên sinh nhật con mà không thấy bóng ngoại. Con nhớ ngoại đau thắt ruột gan, con thương ngoại nhiều lắm, ngoại sẽ ở trong tim của tất cả mọi người trong gia đình 9D mãi mãi…
Con yêu Ngoại, cả nhà thương nhớ ngoại thật nhiều… Ngoại yên tâm, mạnh khoẻ và hạnh …
+