• Wed. Feb 1st, 2023

Vàng Phà Chin (1982 – 2021)

ByTin Việt Nam

Nov 19, 2021

Chào em, một đồng nghiệp và cũng là một quản lí. Em ra đi đột ngột để lại cho người thân và các đồng nghiệp sự tiếc nuối, thương cảm em vì khi từ giã chốn cõi tạm mà không có bạn bè đồng nghiệp đưa tiễn. Em sẽ không cô đơn nơi ấy. Nơi ấy dù có xa lắm, dù không còn ….thế nhưng mọi người đều …
+