• Sat. Dec 10th, 2022

Viện lâm nghiệp để mất hơn 2.000 ha rừng

ByTin Việt Nam

Feb 28, 2022

Đăk NôngĐược giao 3.280 ha rừng để nghiên cứu, phát triển, sau 17 năm Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị cho đã để mất hơn 2.000 rừng.

Ngày 28/2, Sở Tài nguyên Môi trường Đăk Nông đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng tại lâm phần do Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý.

Theo đó, năm 2003 đơn vị này được UBND tỉnh Đăk Lăk (cũ, nay là tỉnh Đăk Nông) giao 3.280 ha đất, rừng (thuộc xã Đăk P’lao, huyện Đăk Nông, tỉnh Đăk Lăk, nay là xã Đăk Som, huyện Đăk G’long, tỉnh Đăk Nông). Sau khi nhận đất, rừng, Viện đã quản lý thiếu trách nhiệm, buông lỏng bảo vệ, để mất tổng cộng hơn 2.000 ha (tính từ 2003 đến tháng 12/2020).

Bên cạnh đó, Viện đã không xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chữa cháy rừng… Dự án lâm sinh của Viện thực hiện cũng không hiệu quả, chưa đạt đúng mục tiêu phê duyệt.

Theo cơ quan chức năng Đăk Nông, trách nhiệm để mất rừng thuộc về tập thể Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và cá nhân các giám đốc, trạm trưởng, kiểm lâm địa bàn, chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ…

Sở Tài nguyên môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh Đăk Nông chỉ đạo thu hồi hơn 2.100 ha đất lâm nghiệp và hơn 961 ha đất, rừng giao cho Viện quản lý nhưng bị người dân lấn chiếm. Viện được yêu cầu phải khắc phục hậu quả, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan…

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trụ sở ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp.

Trần Hoá