• Sat. Aug 13th, 2022

Việt Nam tất thắng

ByTin Việt Nam

Sep 30, 2021

Việt Nam hai tiếng thân thương

Cầu mong đất nước tránh xa bệnh dịch

Bệnh dịch vẫn cứ gay go

Người dân ai cũng mong sao an toàn

Các bác sĩ như đoàn quân

Ngày đêm làm việc, chiến đấu hết mình

Tuyến đầu với bao gian nan

Dù giông bão tố vẫn gắng hết mình

Cầu mong dịch bênh qua nhanh

Cầu mong tất cả mọi người bình an

Cố lên các bác sĩ ơi!

Trái tim yêu nước vẫn mãi còn đây.

Phan Thị Ngọc Thanh

Phan Thị Ngọc Thanh, 14 tuổi, Bến Tre